شما اینجا هستید | 

دیوار سبز یا دیوار زنده

295
1
0
دیوار زنده یا دیوار سبز

دیوار سبز

 

دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیکها و روش-های مختلفی وجود دارد که میتوان دیوارهای سبز را در ابعادهای متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی و یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد. مفهوم دیوار سبز (Green Wall) ابتدا در اواخر دهه ۸۰ میلادی توسط پاتریک بلانژ مطرح شد. هر چند اختراع اولین نمونه از دیوارهای عمودی سبز به سال ۱۹۳۸ توسط استنلی هارت وایتباز میگردد، پیشگام ساخت دیوارهای سبز به سبک امروزی را میتوان پاتریک بلانژ دانست. امروزه توسعه دیوارهای سبز در جهان به شدت در حال رونق است و محبوبیت فراوانی در سالهای اخیر داشته است به طوری که ساخت دیوارهای سبز از سال ۲۰۰۹ تا کنون رواج کستردهتری یافته است. از این رو میتوان توسعه دیوارهای سبز را در ابتدای مسیر پیشرفت خود دانست. همگام با توسعه این طرح در جهان، شرکت نما برگ نگار در ایران اقدام به طراحی و ساخت سبک جدیدی از دیوارهای سبز نموده است. که در بخش آتی شرح آن بیان میگردد.

 

دیوار زنده یا دیوار سبز

 

 

 

 

مزایا

کاهش فضای اشغال شدهی گیاه نسبت به مساحت زیر بنا: بدیهی است در این روش به علت نصب گیاهان به صورت عمودی میتوان تعداد گیاه بسیاری را در فضای محدودی از مساحت خانه یا محیط کار نصب نمود. به ازای همین تعداد گیاه و در صورت قرار دادن افقی گلدانها در محل معین، فضای زیادی از مساحت را به خود اختصاص خواهد داد.


کاهش آلودگی هوا: گیاهان با تولید اکسیژن و جذب غبار و آلودگیهای موجود در هوا قابلیت بهبود کیفیت هوا را دارا میباشند. دیوارهای سبز با ایجاد فضای وسیعی از پوشش گیاهی در منزل و یا محیطهای کار میتوانند این کارایی را به نحو مطلوب داشته باشند.


افزایش ارزش ملک


صرفه جویی در مصرف منابع آب


کاهش آلودگی صوتی: دیوارهای سبز در محیط داخلی ساختمان نقش عایق آکوستیکی را ایفا میکنند. جذب بازتابهای صوتی از خواص مهم پوششهای گیاهی میباشد که به دلیل کاربرد در واحد سطح عمودی(دیوار)، دیوار سبز میتواند این نقش را به خوبی ایفا کند.


بهبود سلامتی: ایجاد دیوارهای سبز در محیط کار و یا منزل منجر به کاهش استرس، کاهش فشارهای عصبی، افزایش سلامت ذهنی و آرامش روان میشود.


تاثیر زیبایی شناختی: دیوارهای سبز در بسیاری از موارد به عنوان آثاری هنری لحاظ می-گردد. به علت قابلیت چیدمان گیاهانی متنوع و در طرحهای مختلف میتوانند منجر به خلق هارمونی و تاثیر زیبایی شناختی گردند.


تاثیر در کاهش دمای محیط: وجود پوشش گیاهی به ازای هر ۱۰۰ گلدان، باعث تعدیل دما به میزان ۳ تا ۷ درجه میگردد.


عایق حرارتی و برودتی: استفاده از دیوار سبز در نمای ساختمان به عنوان عایق حرارتی و برودتی عمل نموده و منجر به کاهش مصرف انرژی میگردد.

 

 

دیوار زنده یا دیوار سبز