شما اینجا هستید | 

فضا در معماری

195
1
0
فضا در معماری

 

فضا

- فضا بر دو بخش وجود دارد فضایی که دارای ابعاد،طول،عرض،ارتفاع است؛یا به صورتی دیگر متناهی بوده و قابل اندازه گیری است و در کنار ان فضایی وجود دارد که فاقد سه مولفه فضای قبلی است و به ان فضای نامتناهی میگوییم.

 

فضا در معماری

 

فضای نامنتاهی که فاقد مولفه های طول،عرض،ارتفاع است .

 

فضا در معماری

فضای متناهی که دارای طول،عرض،ارتفاع  است.

 

بحث اصلی ما کارکرد فضا در معماری و چگونگی خواص ان است.  

-  فضا به عنوان مایع اصلی ایجاد یک اثر معمارانه در چهارچوب ابعاد قابل تعریف، نظیر: طول،عرض و ارتفاع است و بطور کلی فضا بستر شکل گیری یک اثر معماری است.

 

- به طور کلی فضا سبب ایجاد تمامی احساسات و حالت ها و حتی شکل گیری یک نظام درونی منظم یا غیر منظم میشود که چگونگی بروز تمامی این مباحث در فرد تا بخش زیادی به معماری و چگونگی برخورد معمار با فضا مرتبط است.

در خود معماری فضا نیز به دو بخش تقسیم میشود :

-  فضای درون و فضای بیرون که عمده تاثیرات فضا بر فرد همان فضای درون است که تحت عنوان معماری داخلی شناخته میشود،چرا که فرد مدت بیشتری از فضای داخلی استفاده میکند و به طبع ان این تاثیر گذاری بیشتر است؛و در کنار فضای داخلی،فضای بیرونی ساختمان وجود دارد که با عنوان طراحی پوسته و طراحی لند اسکیپ میشناسیم.

 

فضا در معماری

نمونه ای از طراحی خارجی(طراحی پوسته،فرم)              

فضا در معماری

 نمونه ای از طراحی داخلی(مرکز حیدرعلیو_زاحا حدید)           

- فضای بیرون تا حدی تحت تاثیر سایر فضاهای ساخته شده اطراف است؛ که میتواند معمارانه و یاغیر معمارانه باشد که در هرصورت عامل بوجود امدن یک قضاوت نادرست راجب بنای کلی ساختمان ما در ذهن بیننده است؛ برای همین بیشتر نقطه نظر طراحان بر روی فضای داخلی است و این طراحی با استفاده از سایر ابزارات و نوع خواص انتقال احساسات هر کدام از این ابزار ها به اشخاص مشغول در ساختمان انجام میگرد.

فضا در معماری


نمونه ای از طراحی فضای داخلی بدون توجه به پوسته ی بیرونی ساختمان با استفاده از رنگ و نور(فضای داخلی شرکت-انگلیس)

 

- فضا در معماری هم میتواند کاربردی و با توجه به کاربرد ان بنا طراحی گردد و در کنار ان به تاثیرات اقلیم هم توجه کرد ؛هم میتواند صرفا به عنوان یک موجود کاملا مستقل از فعالیت ها و کاربران ساختمان و حتی اقلیم اطراف معماری شود که انتخاب هرکدام از این گزینه ها سبب بروز پیامدهای خواص خود میشود.

فضا در معماری


ویلای ساوا در پاریس ،فرانسه که با توجه به سایت پلان شکل گرفته

فضا در معماری


برج خیاری در لندن که بدون توجه به اطراف ساخته شده اثر نورمن  فاستر

 

- بطور کلی معماری یک فضا چه در بخش بیرونی و چه در بخش درونی باید با توجه به گزینه های متعددی از قبیل جامعه، باورها، نیاز ها، روانشناسی افراد، بودجه و حتی سفارش کارفرما انجام گیرد.

-  فضا به خودی خود موجودی زنده است چرا که هر فضا دارای روح، احساسات و حتی اثر خواص خود بر افراد است؛ که تمامی این مبانی با توجه به دید معمار در برخورد با یک اثر معماری به وجود می اید.

- اگر بخواهیم فضا را به گونه ای ساده تر توضیح دهیم، فضا در معماری ان تصویر ذهنی و ان احساسی است که فرد با قدم زدن در یک بنا در ذهنش به وجود می اید و از ان درک میکند که این دریافت ها از فضا، گاه ارادی و گاه غیر ارادی است؛ چرا که بسیاری از مفاهیم و احساسات در یک بنای معمارانه به صورت ناخود اگاه به ما رسوخ کرده و ما قادر به شناسایی بیشتر انها بدون داشتن دانش معماری و یا حتی روانشناسی و دانش بصری نیستیم.

 

فضا در معماری

موزه هلوکاست اثر دنیل لیبسکیند (نمونه استفاده از مباحث بصری و روانشناسی)

فضا در معماری

طراحی  موزه هلوکاست اثر دنیل لیبسکیند (نمونه ای از طراحی بر اساس روانشناسی)

 

- فضا میتواند سبب بروز بسیاری از بیماری هایی باشد که امروزه به صورت گسترده در افراد وجود دارد و حتی در بیشتر موارد افراد از شناسایی عامل انتقال دهنده بیماری ناتوانند.

بیماری های شدید روحی و احساسی که شالوده ی اصلی درک دنیای درون و بیرون است.

امید است با بررسی اقلام  و مطالعه بر روی اقلام گوناگون تاثیرگذار بر فضا،معماران بنایی هرچه نزدیک تر به خلق و خوی بشر و سبک زندگی پدید اورند.