شما اینجا هستید | 

روشنایی بیولوژیکی

138
1
0
روشنایی بیولوژیکی

 

محققین و طراحان شرکت فیلیپس ایده ای جدید برای نسل های آینده و زندگی پیشرفته ارائه کرده اند ، روشنایی با کانسپت کندوی عسل و رفتارها و عملکرد زندگی باکتری ها !

در واقع عملکرد این ایده منحصر به فرد و خاص نه از جریان الکتریسیته است , نه از انرژی خورشیدی و نه انرژی باد ! بلکه نور تولید شده از باکتری بدست می آید!

 

روشنایی بیولوژیکی

 

 

این نور از باکتری های نورانی ساطع می شود . باکتری هایی که از گاز متان و ترکیبات مواد تغذیه می شوند و نور حاصل از هضم گاز متان از باکتری تولید می شود که همان پروتئین های فلورسنت است.

این نور بیشتر برای جلوه دادن به فضا بکار می رود مانند یک اثر هنری چون به قدر نیاز یک فضا نور تولید نمی کند .              

در واقع این محصول به نمایندگی از نسل جدید محصولات در زندگی بیولوژیکی است که انقلابی در تکنولوژی و زندگی افراد است .

 

روشنایی بیولوژیکی