شما اینجا هستید | 

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

142
1
0
کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

 

سازمان های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای  اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعه دانشگاهی که باعث  ایجاد نوآوری، فناوری و در نهایت پیشرفت جامعه می شود و معرفی خود به عنوان  سازمانی حامی و ایجاد حس اعتماد در مخاطبان و شرکت کنندگان، می توانند به  سودآوری پایدار و دراز مدت دست یابند.

                       

بر این اساس دومین  کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران برگزار شد تا با برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مخاطبان مرتبط با رشته عمران،  معماری و مدیریت شهری، زمینه ساز ارتباط دوسویه صنعت و دانشگاه گردد.حضور و  فعالیت در این کنفرانس ضمن ایجاد دلگرمی به محققین و پژوهشگران،توانست  شرکت های فعال را نیز به عنوان شرکت هایی براساس علم و فن آوری مطرح نماید.

 

مجموعه لوازم خانگی کن مانند دوره قبل تعداد مقالات تایید شده بسیاری ارائه  داد و همچنین مورد تایید مدیران قرار گرفت.

 

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

موضوعات: 
-معماری و ساختمان های آینده
-پیش بینی بازار مسکن در سال 95
-سیستم های نوین ساخت و مصالح جدید
-ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن
-پیشنهادات و راهکارهای علمی در جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور
-عمران و توسعه پایدار شهری
-مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
-مدیریت بحران
-اقلیم؛ ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
-مهندسی زلزله؛سازه و ژئوتیک
-مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
-مهندسی معماری و مدیریت شهری
-آینده معماری و طراحی شهری در ایران
-تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
-معماری داخلی و دکوراسیون در انبوه سازی