شما اینجا هستید | 

داتیس تهران قهرمان راگبی شد

150
0
0
داتیس تهران قهرمان راگبی شد

در پایان این مسابقات جوایز تیمها را عزیز پور مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و میرزا آقا بیک رییس انجمن راگبی اهدا کرد و تیم شوشتر بعنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد. 

رده بندی نهایی : 

1. داتیس تهران 

2. لرستان 

3. دشتسان بوشهر 

4. قم 

5. شوشتر 

6. اصفهان