شما اینجا هستید | 
  • سازانو
  • مقالات
  • امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان

امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان

165
0
0
امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان  بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد استان سمنان جناب مه

 

امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان

 

بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد استان سمنان جناب مهندس رستمی و هیات همراه در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۴از کل محیط انبار و خطوط تولید کارخانه همچنین بازدید از آزمایشگاه و نحوه تست های مختلف موتور های هود و تست محصولات تولیدی از لحاظ کیفی همچنین بازدید و معرفی طرحهای جدید در واحد فنی مهندسی و سپس بازدید از شوروم داتیس و نمایش تنوع محصولات و امضای توافق نامه آموزشی پژوهشی فیمابین شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان.

 

امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان  بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد استان سمنان جناب مهندس رستمی و هیات همراه در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۴از کل محیط انبار و خطوط تولید کارخانه همچنین بازدید از آزمایشگاه و نحوه تست های مختلف موتور های هود و تست محصولات تولیدی از لحاظ کیفی همچنین بازدید و معرفی طرحهای جدید در واحد فنی مهندسی و سپس بازدید از شوروم داتیس و نمایش تنوع محصولات و امضای توافق نامه آموزشی پژوهشی فیمابین شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان.

 

امضای تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان  بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد استان سمنان جناب مهندس رستمی و هیات همراه در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۴از کل محیط انبار و خطوط تولید کارخانه همچنین بازدید از آزمایشگاه و نحوه تست های مختلف موتور های هود و تست محصولات تولیدی از لحاظ کیفی همچنین بازدید و معرفی طرحهای جدید در واحد فنی مهندسی و سپس بازدید از شوروم داتیس و نمایش تنوع محصولات و امضای توافق نامه آموزشی پژوهشی فیمابین شرکت داتیس و اداره استاندارد استان سمنان.