شما اینجا هستید | 

کسب گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

138
0
0
کسب گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان     گروه تولیدی صنعتی داتیس در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان با استعانت از الطاف ا

کسب گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

 

گروه تولیدی صنعتی داتیس در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان با استعانت از الطاف الهی و بر اساس آیین نامه اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان ، پس از بررسی و ارزیابی ، توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان ، به استناد مصوبه کمیته فنی مستقر در آن سازمان ، موفق به دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.