شما اینجا هستید | 

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1384

113
0
0
افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1384

 

تندیس افتخار ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

 

درسا توانست در سال 1384 تندیس افتخار ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت را از آن خود کند.