شما اینجا هستید | 

کثرت در راه وحدت

104
0
0
1

_ تمامی پدیده های جهان هستی به نوعی از آنچه که میدانیم و بعضا شنیده ایم دارای نظام قانون مند پیچیده ای هستند،بطوری که قادر به جابجا کردن یک اتم از این جهان هستی نخواهیم بود؛چرا که ممکن است ماهیت آنچه که خود ما از آن تشکیل شدیم در این جابجایی تغییر کند.به صورت کلی همه ی پدیده ها دارای علت و معلولی هستند که علاوه بر داشتن کثرت،دارای یک وحدت نیز میباشند.

_ وحدت در دنیای امروز چه دارای قال آنچه در جامعه باید باشد و چه در بستر دنیای معنوی به یک معنی است.اما آنچه که در برابر این وحدت وجود دارد مسیری است به سمت کثرت که همواره مانند مسیری گردشی به هم میرسند.

 

2

 

_ در معماری این بحث به خوبی گنجانده شده و در گذشته استاد کاران قدیمی از آن برای طراحی استفاده میکردند و علت شکل گیری بسیاری از آثار گرانبها توجه به مفهوم کلی این موضوع بوده است.یک بنای قدیمی شامل مجموعه ای از فضا هاست که با چیده شدن هر کدامشان کنار هم،آن بستر کلی شکل میگیرد و به سادگی نمایان میشود.

_ در معماری امروز این اعضا از بین رفته و به گونه ای ما بدون هیچ مقدمه ای از فضایی به فضای دیگر میرویم و این سبب آشفتگی در نظام هدفمند یک بنا شده.در خانه های قدیمی هر فضا جایگاه ویژه ی خود را داشت و به این ترتیب در جای درست خود بنا بر عملکرد قرار میگرفت.این مهم آنجا بسیار چشمگیر میشود که خانه های قدیمی تمامی نیاز های یک انسان را به عنوان موجودی هوشمند و هم چنین دارای کالبدی معنوی برطرف میکرد اما آنچه که در خانه های به اصطلاح مدرن امروزی پدیدار گشته یک پاسخ مناسب به خوردن،خوابیدن و مردن است در سایه ی دیوار های گچی پیش ساخته.

 

3

 

_ مفهوم وحدت در مسیر کثرت و بالعکس در راستای برطرف کردن نیاز های اصلی انسان که همان نیاز معنوی یعنی رسیدن به کمال است را به صورت کاملی برطرف کرده و به نوعی در این امر او را یاری رسانده.یک بنای قدیمی شامل درایگاه،هشتی،میانوار،بروار،سه دری،پنج دری،هفت دری،شاه نشین،تیوان و ایوانچه بوده که به این ترتیب کثرت فضاها را میتوان در این تعریف به خوبی دریافت.اما آنچه که در اینجا باید به آن پرداخت مفهوم وحدت است،چرا که یک سری این مسیر به این مفهوم خواهد رسید.در واقع تمامی بخش های یک بنای قدیمی که در بالا نام برده شد دارای عملکردی در راستای یکدیگر هستند و به این طریق هر جز تکمیل کننده ی کارهای دیگری است و همه به عنوان یک بنا تعریف میشوند.

_ در واقع بستر این موضوع در تناسبات فوق العاده معماری قدیم به خوبی اشکار است،چرا که هیچ گوشه ای بدون توجه به لایه ی کناری خود شکل نگرفته و دارای تناسباتی با جزء دیگر است.آنچه در ساختمان های امروزی مشاهده میشود،عدم توجه به هرکدام از این مباحث است.چرا که در لایه های مختلف شهر ما شاهد بناهایی هستیم که بی توجه به تناسبات توده ی حجیم از فضاها را به وجود آورده اند و سبب بروز مشکلاتی زیادی در زمینه ی روحی و روانی برای افراد یک جامعه شده اند.آنچه که امروزه بشر را رنج میدهد افسردگی روحی است که بخش زیادی از آن به ساختار شهر های ما مرتبط است و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.این مبحث امروزه در کشورهای اروپایی و امریکایی مورد توجه بسیاری از معماران و شهرسازان واقع شده و در روند طراحی بسیاری تغییر ایجاد کرده.اما در کشور ما با تئجه به روحیه ی سودجویی و منفعت طلبی هرچه بیشتر این مهم نادیده گرفته شده و سبب هرج و مرج بسیاری در نظام بصری و روحی ما گردیده.

 

نوشتار و درون مایه: علی گلناری