شما اینجا هستید | 

تفاوت بین یک معمار و مهندس معماری چیست؟

443
0
0
تفاوت معمار و مهندس معماری

تفاوت بین یک معمار و مهندس معماری چیست

این اغلب مردم دچار سردرگمی - و قابل درک است - به عنوان دو نقش انجام به درجه ای از کف و در اغلب موارد، واغلب دو از نزدیک با هم در پروژه های کار خواهد کرد. در اغلب موارد یک معمار مسئول زیبایی شناسی از یک ساختمان است، آنها علاقه مند به فرم و ساختار است. فرایند طراحی خلاق است و به شدت در طراحی و عملی از طراحی متمرکز شده است. مهندسین معماری از سوی دیگر مسئول سیستم ساختاری و مکانیکی از یک ساختمان به عنوان مثال، می روند ساخت و ساز و چگونه کار را ردیابی می کنند، خدمات ضروری مانند تهویه مطبوع، گرمایش و تهویه مطبوع. آسانسور و الزامات تجاری به عنوان مثال، مدارس و بیمارستان هامورد نیاز خاص است که درصد قابل توجهی از ساختمان های مسکونی متفاوت است.به شکستن آن معماران بیشتر میل طراحی بر اساس در حالی که مهندسان تمرکز قوی تر در ریاضیات و کاربردهای علمی و چگونه آنها را به طراحی و ساخت یک ساختمان را تحت تاثیر قرار و آن را خدمات مورد نیاز است می دانند.

 

تفاوت معمار و مهندس معماری

 

مدارک تحصیلی مهندسی معماری و برنامه هامهندسین معماری از نزدیک با معماران و سایر رشته ها مهندسی (اغلب در تیم مشاوران ) که اصول مهندسی به روند ساخت و ساز ، حصول اطمینان از یک ساختمان امن است، ساخته شده است در زمان و بودجه و پایدار است.مانند بسیاری از رشته های مهندسی، مهندسین معماری شامل تعدادی از رشته های مهندسی از جمله مهندسی عمران و مکانیک به عنوان بخشی از روز خود را به نقش روز است.برای تقریبا تمام موقعیت های معماری ، مهندسی، و یک درجه مورد نیاز است. ما چند برنامه های مهندسی معماریو مربوط برجسته در سراسر این صفحه - احساس رایگان به در تماس با آنها و بخش پذیرش خود هر گونه سوال شما ممکن است بپرسید. ما به عنوان یک حرفه توصیه بحث شهریه، کلاس های واقعی شما خواهد بود ، و نتایج معمولی است.