شما اینجا هستید | 

7 نمونه نصب در رنگی در نمای بیرونی ساختمان

274
0
0

استفاده از درهای رنگی، در نمای بیرونی ساختمان چندان رایج نیست. درحالیکه بعضی از طراحان برای خاص بودن ساختمان از درهای رنگی استفاده می کنند. این درها نمای کلی ساختمان را به طور حیرت انگیزی تغییر می دهد. از آنجایی که در نمای بیرونی اغلب ساختمان ها از رنگ های خنثی استفاده می شود، اضافه کردن یک در رنگی، فضای کلی ساختمان را می تواند تغییر دهد. در این بخش 7 نمونه از ساختمان هاییکه دارای درهای رنگی هستند را به اشتراک گذاشته ایم. انواع درهای رنگی را در این ساختمان ها می توان مشاهده کرد. طراحان و معماران تمایل زیادی به استفاده از درهای رنگی برای نمای بیرونی ساختمان ها ندارند. اما در طراحی مدرن، این درها دارای طرفداران زیادی شده است.

 

تصویر شماره 2

 

تصویر شماره 3

 

تصویر شماره 4

 

تصویر شماره 5

 

تصویر شماره 6

 

تصویر شماره 7