شما اینجا هستید | 

مرکز مدرن فروگز

93
0
0
مرکز مدرن فروگز

 

مرکز مدرن فروگز (1926-1924)
خیابان لوکوربوزیه-خیابان هنری فروگز(Henri-Fruges)-خیابان رس آرکادس-پاساک(passac)—فرانسه

 

لوکوربوزیه در سال 1923 در کتاب «به سوی معماری جدید» با مطرح کردن این سوال «معماری یا انقلاب (تحول)؟» با این پاسخ که «باید از انقلاب جلوگیری کرد»، نتیجه گیری کرد.سپس پیشنهادش را با اصول اجتماعی خانه های ارزان قیمت مطرح کرد.علی رغم این اظهارات مهم،لوکوربوزیه دو نگرش برای ساخت خانه های ارزان قیمت در منطقه «برودکس» داشت.اولین موقعیت ساخت بنای «انجمن کارگران» بود که کتصل به یک کارخانه الوار بری بود که در سال 1924-1923 در «لگ-کپ-فرت» برای «هنری فروگز» صنعت گرا ساخت که در نوامبر سال 1923 بعد از دیدن پروژه خانه و راه حل های مالی طبق قانون ریبوت (Ribot) با لوکوربوزیه در تماس بود.

خانه ها چسبیده یا نیمه چسبیده،قاب بتن مسلح داشتند،کف زمین از قطعات بتنی با رگه های قوسی سرامیکی که در سیمانی که به کمک نازل «اینگرشل-رند» بصورت شاتریک برروی کف پاشیده شده،چیده شده بودند.این مجموعه کوچک با محوطه بازی برای ورزش «باسکو» (Basque) مجهز شده است.

فروگز در سال 1924 مرد با جراتی بود و با اجازه ساخت یک مجموعه بزرگتر در پاساک واقع دز بردکس لوکوربوزیه را مطمئن کرد.برای لوکوربوزیه این فرصتی بود که بتواند تمام خانه هایی را که تا سال 1914 بر روی آنها کار کرده بود گسترش دهد.این مجموعه واقعا از سه بخش،شامل 53 واحد تشکیل شده بود و فقط 135 واحد اولیه طراحی شده بودند.این مجموعه توسط یک سری از ساختمان های بلندتر «سیتروهان» با همان ارتفاع به نام «آسمان خراش ها» احاطه شده است.این مجموعه مسکونی در خیابان براساس سیستم «دومینو» ست که قرار گرفتن همه ترکیبات مختلف جامد و فضاهای خالی در همان قاب را ممکن می کند.سرانجام طاق های باریک خانه های مونول (Monol) برای مجموعه واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است.

این پروژه با تکنیک ریختن سیمان مناسب برای ساخت و ساز مشکل داشت.اصل تولید انبوه به روش موثرتر در طراحی پنجره ها براساس عناصر مدولار به کار رفته است.خانه «پاساک» در سال 1928 (برای ساخت،استاندارد کردن) در مقاله چاپ شده توسط لوکوربوزیه طبق اصول صنعتی گرایی «ل ردرسمنت» برای اولین بار از اصول «ماشینی برای زندگی» ایجاد شد.استفاده از رنگ های اخرایی ،آبی،قهوه ای،خاکستری به طور سه بعدی به کار رفته است وانواع اشیا بیرونی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بعد از پاساک با اجرای خانه های گران قیمت برای «فروگز»،لوکوربوزیه توسعه نوع خانه تک واحدی را آغاز کرد که براساس کنار هم چینی متضاد دیوارهای حمال سنگ چینی شده و صفحه فلزی به نام خانه لوچر (Loucheur) که ادای احترام به وزیری محسوب می شد که مسئول گسترش انبوه خانه های حومه در سال 1928 بود.اشغال خانه های پاساک بعد از بازسازی خانه ها توسط لوکوربوزیه،به خصوص بعد از خسارت در جنگ جهانی دوم وقت زیادی نگرفت.آن خانه ها با سقف های شیبدار تراس ها را می پوشاندند و با پنجره های زیادی روزنه های مربع ایجاد می کردند.لوکوربوزیه در سال 1980 گفت :«حق با زندگی است نه با معمار».

این مجموعه به صاحبان جدید که نسبت به راه حل های اصلی معمار دلسوز بودند،تعلق گرفت.

 

مرکز مدرن فروگز

مرکز مدرن فروگز

مرکز مدرن فروگز

 

 

به نقل از آرک سپید