شما اینجا هستید | 

موزه ویلای اویامازاکی

112
0
0
موزه ویلای اویامازاکی

موزه ویلای اویامازاکی (1995-1991)
کیوتو

در این پروژه یک ویلای قدیمی که در دهه 1920 در حومه کیوتو ساخته شده بود به موزه ای هنری تبدیل شده است و بدین ترتیب، سعی شده تا زندگی تازه ای به آن داده شود.آندو کوشیده است تا گفتمان روشن وزنده ای بین معماری موجود با سبک خاص خود و جزئیات پر معنای آن و معماری مدرن با فضای نمادین اش ایجاد کند.به منظور احترام به ساختمان قدیمی و برای اجتناب از خراب کردن محیط طبیعی سرسبز ساختار جدید که شامل یک نگارخانه استوانه ای شکل با قطر 5/6 متر می باشد در زیر زمین قرار گرفته است.نگارخانه بوسیله یک پلکان خطی با ساختمان جدید ارتباط دارد.در ساختمان قدیمی، کارهای سرامیکی در معرض دید قرار دارند،در حالیکه در نگارخانه جدید «زنبق های آبی» مونه به نمایش گذاشته شده است.دو فضای مستقلی که یکی در روی زمین و دیگری در زیر زمین قرار دارد اگرچه از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند ولی با یکدیگر متفاوت اند و هرکدام از آن ها هویت خود را به قوت حفظ کرده اند.

 

موزه ویلای اویامازاکی

موزه ویلای اویامازاکیموزه ویلای اویامازاکی

موزه ویلای اویامازاکی

موزه ویلای اویامازاکی

موزه ویلای اویامازاکی