شما اینجا هستید | 

معماری ساختمان هایی با ساختار سازه های ستونی

136
0
0
ستون و سازه

ستون عامل انتقال بار های قائم ساختمان از سقف ها و پل های اصلی به فونداسیون می باشد.

 

انواع ستون ها از نظر نوع ساخت

 

پیش ساخته
نیمه پیش ساخته
ساخت در جا

 

مصالح مورد استفاده در ستون

 

سنگ با اشکال مختلف

چوب: با اشکال متفاوت گرد ، چهار پهلو
خشت
آجر
نیمرخ های فولادی و ترکیبی از پروفیل های فولادی
بتن مسلح
سایر موارد و مصالح
اشکال ستون

مقطع مربع شکل
مقطع دایره
مستطیل
چند ضلعی
صلیبی شکل
اشکال خاص
تذکر: بسته به نظر طراح شکل ستون در ارتفاع نیز می تواند متغیر باشد.

 

نحوه اتصال ستون به فونداسیون

 

در ستون های فلزی استفاده از پلیت مهار شده در داخل فونداسیون و جوشکاری عناصری همچون استینفر ها ، ورق های لچکی و نبشی ها بین ستون و پلیت
در ستون های بتنی استفاده از آرماتور های انتظار تعبیه شده در فونداسیون
سایر ستون ها بعضا با داشتن نشیمنگاه مناسب در روی فونداسیون یا سطح زمین مهار می شود. ( در بعضی از پروژه ها و علی الخصوص پیش ساخته ها ممکن است ستون های فلزی یا بتنی با پیچ و مهره و یا بلت به فونداسیون ها متصل شود.)

 

اتصال پل ها به ستون ( اتصال ستون به شاه تیر ها یا تیر اصلی )

 

پل های فلزی ، استفاده از گونیا و لچکی یا ورقه های فولادی
پل های بتنی الف) بتن ریزی همزمان ب) نشستن پل روی تکیه گاه بتنی متصل به ستون
تذکر : اتصال دیوار به ستون می بایست:

الف) در ستون های فلزی به وسیله میلگرد ها یا پروفیل های جوش شده صورت پذیرد.

ب) در ستون های بتنی به وسیله پلیت های تعبیه شده در داخل ستون و جوش آرماتور به آن یا روش مناسب دیگر

ج) در ستون های چوبی ، استفاده از توری سیمی یا ریسمان مقاوم صورت گیرد.

تذکر: داخل ستون های فولادی به جهتی که برای رنگ آمیزی قابل دسترس نیستند، می توان برای جلوگیری از تعرق با ملات ماسه سیمان سبک پر کرد.

تذکر: استفاده از توری سیمی در محل اتصال دیوار ها به ستون ها در نازک کاری الزامی است.