شما اینجا هستید | 

گذری به انواع روش های خاکبرداری و نکات اجرایی آن

154
0
0
خاکبرداری

هدف از خاکبرداری و نکات اجرایی

هدف از خاکبرداری

رسیدن به لایه ای مناسب از نظر ظرفیت باربری خاک
محفوظ نگه داشتن پی ها از عوامل اقلیمی و پنهان کردن آنها در زیر خاک
محفوظ نگه داشتن پی ها از سیل
ایجاد فضای لازم به صورت زیر زمین در ساختمان

انواع روش های خاکبرداری

الف)دستی

مزایـــا: دقت در خاکبردای ، عدم وجود محدودیت در محل

معایب: سرعت عمل کم ، در پروژه های بزرگ هزینه ی زیادی را در بر دارد.

ابـــــزار: بیل ، کلنگ ، تیشه ….

ب)ماشینی

مزایـــا: در پروژه های بزرگ مقرون به صرفه بودن، سرعت عمل بالا

معایب: عدم دقت در برداشت

پ) روش انفجاری( این روش عموما در سنگ ها کارایی دارد . )

 

روش های تثبیت خاک ( روش های حفظ دیواره خاکبرداری)

 

شمع کوبی
صفحه گذاری و شمع کوبی
صفحه گذاری و شمع کوبی با فواصل کمتر
تثبیت خاک با روش یخبندان ( روش های پیشرفته با گاز ازت، آب نمک و…)
استفاده از مخلوط خاک و سیمان ، خاک و آهک و….

مصالح مورد استفاده در شمع کوبی و تیر گذاری

تیر های چوبی با مقطع دایره
تیر های چهار تــــراش چوبی
لوله های فلزی در سایز های 10 سانتی متر به بالا
نیـــــــــمرخ های فولادی (تیر آهن ، ناودانی و …..)
ورق های فولادی موجدار نیوسی یا شادولاین
شمع های فلزی و…
شمع های بتنی
دیواره های بتنی
گوه های چوبی و فلزی

نکات قابل توجه در زمان اجرا

فاصله شمع ها از یکدیگر
جنس شمع ها
تکیه گاه یا نشیمنگاه شمع ها
نحوه اتصال عناصر به یکدیگر
شمع کوبی در کنار ساختمان های قدیمی
مراحل خاکبرداری پس از شمع کوبی
زاویه ریزش یا روانی خاک از 0 تا 90 درجه با توجه به جنس های متفاوت زمین
تذکر: می بایست خاکریزی حداقل 50 سانتی متر با کانال پی ها فاصله داشته باشدتا در زمان آرماتور بندی و بتن ریزی ، خاک ، داخل کانال ها ریخته نشود.

تذکر: در صورتیکه خاکبرداری بیش از اندازه مورد نظر باشد می بایست تا رسیدن به سطح مورد نظر از بتن سبک یا مصالحی که مقاومت آن در حد خاک زیرین باشد استفاده کرد.