شما اینجا هستید | 

اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

161
0
0
 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

رنزو پیانو از طریق اسکچ های اولیه طرح های خود، اهداف واقعی پروژه هایش با تکیه بر کانسپت های خاصی که قهرمانان آثار او هستند به نمایش در می آورد که شامل نگرانی او پیرامون مقیاس، آسایش، مطالعات خورشیدی و گفت و گو با محیط پیرامونی ست. در اینجا ده پروژه این معمار بین المللی با اسکچ های اولیه خود اورده شده اند؛ طرح هایی که از طریق آن ها می توانید چگونگی تبدیل ترسیمات معماری با واقعیت را در آثار این برنده پریتزکر پرایز 1998 مشاهده نمایید.

 

Centro Botín / Renzo Piano Building Workshop

Centro Botín / Renzo Piano Building Workshop

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Château La Coste Art Gallery / Renzo Piano Building Workshop 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Stavros Niarchos Foundation Cultural Center / Renzo Piano Building Workshop 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Valletta's City Gate / Renzo Piano Building Workshop

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Whitney Museum / Renzo Piano Building Workshop + Cooper Robertson

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Intesa Sanpaolo Bank Headquarters Building / Renzo Piano Building Workshop

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

MUSE / Renzo Piano

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Harvard Art Museums Renovation and Expansion / Renzo Piano + Payette

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Pathé Foundation / Renzo Piano Building Workshop

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

 

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو

Kimbell Art Museum Expansion / Renzo Piano Building Workshop

 اهمیت اسکچ های اولیه طرح در آثار رنزو پیانو