شما اینجا هستید | 

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

155
0
0
اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

رنزو پیانو و معماران الویسی کریموتو و همکاران، اینستالیشنی پر جنب و جوش و همیشه در حال تغییر را در میدان فابر ساردینیا طراحی و اجرا نموده اند. این شهر با 14 هزار سکنه، در بخش شمالی جزیره واقع شده است و معمارهای این پروژه، مجموعه ای از بادبان های رنگارنگ را در آسمان این میدان قرار داده اند؛ بادبان هایی که همیشه در حال نوسان اند در آسمان برافراشته شده و با باز و بسته شدن خود، پیاده رو و عابرین آن را تحت تاثیر قرار می دهند.

این ایسنتالیشن که به خواننده و ترانه سرا ایتالیایی فابرزیو د آندره تقدیم شده؛ کسی که دوستی اش با رنزو پیانو منبع اصلی الهام این پروژه بوده است. این اینستالیشن نه تنها در تقدیر این هنرمند که "یکی از حساس ترین مفسران طبیعت انسان" خوانده می شود، است بلکه به برجسته سازی زیبایی و اهمیت شهرهای کوچک در سراسر ایتالیا می پردازد.

 

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

 

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

 

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو

اینستالیشنی از بادبان های رنگارنگ از رنزو پیانو