شما اینجا هستید | 

اهدای جایزه ی پریتکرز سال 2016 به Alejandro Aravena

110
0
0
Alejandro Aravena

شاید جایزه ی پریتکرز یکی از معتبرترین جوایز معماری در دنیا باشد. این جایزه در سال 2016 به معمار شیلی تبار، Alejandro Aravana، تعلق گرفت. این جایزه به دلیل تلاشهایی که این معمار در طراحی ساختمانهای خدماتی، خانه های کم هزینه و پروژه های مربوط به بازسازی پس از سانحه داشت، به وی تعلق گرفت. هیئت داوران چهل و یکیمن جایزه ی پریتکرز اذعان کردند که آلخاندرو آراونا، با معماری اجتماعی خود سعی کرده تا با بحران مسکن جهانی مقابله کند. 

شهرت آلخاندرو آراونا، تنها محدود به شیلی نیست. بلکه او وقایع معماری مختلف در سطح جهان همواره حضور داشته است. در دوسالانه ی وینیز سال 2016 مدیر بوده است، از سال 2009 تا 2015 جزء داوران جایزه ی پریتکرز بوده است و اخیراً شرکت خود را تأسیس کرده است. در هر حال عمده شهرت این معمار بابت طراحی فضاهای عمومی و اجتماعی و بازسازی پس از سانحه است.

جایزه معماری پرایتزکر »وقتی که انسان در یک حباب زندگی میکند«.................بعد از اینکه الیخاندرو آراونا ، معمار شیلیایی به عنوان برنده ی امسال جایزه معماری پرایتزکر اعلام شد پاتریک شوماخر همکار زاحا حدید از این انتخاب انتقاد کرد .

در حقیقت با انتخاب الیخاندرو آراونا این بحران جهانی که ارتباط مستقیم با شهرسازی و معماری داشت و دارد بالاخره با چند سال تاخیر به معماری و شهرسازی رسید. معمارانی که معماری و شهرسازی را دور از سیاست و مسایل اجتماعی و پیشرفت معماری را فقط در رابطه با زیباشناسی و تکنیک امکانپذیر میبینند در حقیقت تکنوگرات های ساده اندیشی بیش نیستند. زیباشناسی ، هنر ، تکنیک ، شهر، فرهگ، اجتماع، سیاست، صنعت، دین، و...تاریخ و.. همه قسمتی از معماری و شهرسازی هستند.

در زمانی که جهان در یک بحران سیاسی و اجتماعی بزرگ به سر میبرد معماری نمیتواند چشمهای خود را ببندد و مسولیت خود را انکار کند. معماری برای ثروتمندان و دیکتاتورها تنها راه پیشرفت معماری و زیباشناسی معماری نیست. پیشنهاد من به معمارانی چون پاتریک شوماخر این هست که حداقل کتاب دیوید هاروی با عنوان »شهرهای انقلابی« را بخوانند. با این انتخاب داوران یکی از مسولیت پاییه ای معماری را که به نظر فراموش شده بو د در مرکز بحثهای معماری اینده جا دادند . به امید اینکه این انتخاب بحث در مورد معماری و شهرسازی را از یک بحث فقط تکتیکی و زیبا شناسی خارج و به یک بحث گسترده تری بکشاند. وظیفه معماری این هست که برای تمام قشرهای جامعه جوابهای مناسب پیدا کند. . کاری نتوان کرد همیشه معمارانی خواهند بود « که نه فقط بصورت حباب فکر میکنند بلکه در حباب زندگی میکنند.

 

روش کار این معمار آموزش مهارت های ساختمانی به مردم و مشارکت گرفتن از آنها برای ساخت خانه ی خود بود. این خانه های ارزان قیمت معمولاً با مصالح بومی ساخته می شوند و به صورت کامل ساخته نمی شوند تا ساکنین بتوانند در گذر زمان خود آنها را توسعه دهند. آلخاندرو آراونا به جای اینکه بیرون از میدان، تنها به طراحی بپردازد، خود را در تمام جوانب طراحی دخیل کرده است و فرصتهای جدیدی را برای هر پروژه ایجاد کرده است.