شما اینجا هستید | 

زیبایی سقف های ایرانی

130
2
0
زیبایی سقف‌های ایرانی

 

محمد رضا دمیری گنجی علاقه بسیاری به عکاسی از معماری زیبای ایرانی دارد. او در یکی از پروژه های عکاسی خود شروع به عکس برداری از سقف ها در معماری ایران کرده. اماکانی که او از آنها عکاسی کرده عبارتند از کاخ های زیبای ملی، خانه های تاریخی، کلیساها، بازارها و مساجد. معماری سقف های ایرانی شامل طرح های هندسی خیره کنند و رنگ های بسیاری می شود. محمد رضا دمیری گنجی با نگاهی متفاوت در این عکس ها بیننده را وارد تجربه ای می کند که شاید با دیدن این اماکن از نزدیک هم متوجه آن نشده باشد.


این جوان با استعداد ۲۴ ساله دانشجوی فیزیک است و عکاسی را خود آموخته. او در حال حاضر به صورت خاص روی معماری غنی ایران کار می کند، و زیبایی هایی که در آن پنهان شده را به دنیا نشان می دهد. او از زاویه دیدی گسترده استفاده می کند تا در یک شات بتواند تصویر بزرگی ارائه دهد. توانایی او در برجسته کردن ساختار معماری ها فوق العاده است. در تمام عکس ها به خوبی از نور، سایه ها و نور خورشید استفاده شده است.

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

تهران، کاخ گلستان

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

اصفهان، کلیسای وانک

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

کاشان، خانه طباطبائی

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

اصفهان، عالی قاپو

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

کاشان، خانه بروجردی

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

کاشان، تیمچه امین الدوله

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

جلفا، حمام کوردشت

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

یزد، دولت آباد

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

تهران، کاخ گلستان

 

زیبایی سقف‌های ایرانی

تهران، کاخ نیاوران