شما اینجا هستید | 

معماری و محیط کار

108
1
0
معماری و محیط کار

یکی از مولفه‌های مهم در معماری، بهره‌وری است؛ این فاکتور، به خصوص در زمان‌هایی که بحث بر سر معماری محیط‌های کاری است، اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند. در کنار آن اما کمک به پرورش خلاقیت در ساکنان محیط‌های کاری هم از اهمیت زیادی برخوردار است. نوآوری در ایجاد طرحی متفاوت، با اندیشه در چگونگی ایجاد اتحاد بین این دو عنصر (بهره‌وری و خلاقیت) ممکن خواهد شد.

قبل از هر چیز، باید توجه داشت که خلاقیت بیش از هر چیز با فکر کردن ارتباط دارد. با توجه به این پیش‌فرض، به عنوان یک طراح باید دقت کنید که چگونه می‌توانید فرصت کافی را در زمان مناسب برای ساکنان بنا مهیا کنید تا افکار خلاقانه در آنها بیدار شود. برای این کار، استفاده از تکنولوژی برای بازشناسی رفتارها، اهمیت پیدا می‌کند.

 

معماری و محیط کار

 

ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی، طبیعی و تکنولوژیک، بیش از هر چیز می‌تواند بر ایجاد فرصت‌های خلاقانه در بنا بیافزاید. برای مثال، به هنگام کار کردن در یک محیط اداری، ورود تکنولوژی به عنوان بخشی از طراحی، می‌تواند چالش‌برانگیز و حتی مشکل‌ساز شود؛ با این وجود، می‌توان با کمک به ساکنان و شناسایی بهتر مشکلات از زوایای مختلف، به بهبود روند انجام مفید کارها کمک کرد. این مساله با تغییر زاویه فکری و تغییر چشم‌انداز ساکنان، ممکن خواهد شد.

دین‌ترتیب، با تلفیق تکنولوژی و شاخصه‌های فیزیکی محیط، یک فضا می‌تواند درهای جدیدی برای حل خلاقانهٔ مسایل بر روی ساکنان باز کند.

 

معماری و محیط کار

 

اگر محیط کار بتواند کیفیت‌های اثرگذار فضا را به صورت گذرا بازتاب دهد، امکان ایجاد تغییر در زاویه دید ساکنان برقرار می‌شود. برای مثال بخشی از محیط کار که برای جلسات طوفان ذهنی در نظر گرفته شده اما نمای بیرونی ندارد را با محیطی مقایسه کنید که با مولفه‌های جانبی مفید، چالش‌های تازه‌ای در جریان طوفان ذهنی برای افراد می‌سازد. تصور کنید که امکان نمایش محتوا به سایر افراد حاضر در اتاق نیز به عنوان یک فاکتور تکنولوژیک برقرار باشد.

این شاخصه‌ها، علاوه بر ایجاد چالش‌های مثبت بر سر راه تفکر افراد، می‌توانند به روند به‌خاطرآوردن گفته‌ها و شنیده‌ها نیز کمک کنند و ایده‌های جدیدتر و خلاقانه‌تری توسط ساکنان پیشنهاد شود.

 

معماری و محیط کار

 

در نهایت، در صورتی که یک محیط بتواند زوایای تازه و متفاوتی از آنچه به طور معمول انتظار دارند را در زمان و موقعیت مناسب در ذهن ساکنان بازتاب دهد، ایده‌های جذاب‌تر و خلاقانه‌تری ظهور می‌کنند.

بدین ترتیب معماری توانسته در روند کمک به پرورش خلاقیت و تفکر خلاقانهٔ افراد، موثر و مفید عمل کند. خصیصه‌ای مهم و قابل تامل که می‌تواند در کنار بهبود قوهٔ خلاقه، بازدهی را هم در افراد افزایش دهد.یکی از مولفه‌های مهم در معماری، بهره‌وری است؛ این فاکتور، به خصوص در زمان‌هایی که بحث بر سر معماری محیط‌های کاری است.