شما اینجا هستید | 

حواس پنج گانه در معماری

179
1
0
حواس پنج گانه در معماری

در طرح‌هایی که اغلب معماران خلق می‌کنند، تمام توجه معمولا بر روی حس بینایی افراد است و از اهمیت سایر حواس غفلت می‌شود. در واقع حسی که از یک بنا به ساکنان آن القا می‌شود از طریق همه حواس آنها ثبت می‌شود. توجه معمار به حواس پنجگانه تاثیر عمیقی بر افزایش اصالت بنا می‌گذارد. الگوهای موثر بر احساسات هستند که موجب اهمیت و موفقیت یک اثر معماری می‌شوند.


معمار باید مانند یک رهبر ارکستر، به همه چیز توجه داشته باشد تا بتواند با درگیر کردن ساکنان یک بنا، احساسات بهتری در آنها خلق کند. توجه به تمام حواس انسان، به یک فضا حسی زنده می‌بخشد.


در این صورت روح بنای طراحی شده توسط ساکنان آن حس می‌شود که این نتیجه کار معمار است. با سامان دادن به خصوصیات حسی بنا، یک معمار می‌تواند ساکنان را به درک بهتر زیبایی و کارایی بنا ترغیب کند. این، تجربه‌ای متفاوت در ساکنان چنین بنایی ایجاد می‌کند.


معماری، ایجاد حس در لایه‌های طراحی شده ساختمان است. همانطور که یک آهنگساز قطعه‌های مربوط به هر ساز را برای یک سمفونی می‌نویسد، توانایی معمار در توجه به بخش‌های مختلف یک بنا -بر پایه توجه به حواس ساکنان- اهمیت دارد و تاثیری عمیق بر پروژه‌های او می‌گذارد.


ایجاد حس زندگی در یک بنا، درک کارایی و فرم آن را از انحصار حس بینایی خارج می‌کند و احساسات متعدد و متفاوتی را برمی‌انگیزد. با درگیر کردن همه احساسات، فرم و کارایی بنا می‌تواند در ذهن نیمه‌هشیار ساکنان جلوه‌های بامعنی فراوانی ایجاد کند.

 

حواس پنج گانه در معماری