شما اینجا هستید | 

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

223
0
0
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

 

برای نمای بیرونی ساختمان ها از متریال های مختلفی استفاده می کنند. این متریال ها در رنگ های مختلف موجود است. اما در این بخش ما میخواهیم تعدادی از ساختمان هایی که دارای نمای کاملا سیاه هستند را به اشتراک بگذاریم. طراح برای نمای بیرونی این ساختمان ها تنها از رنگ سیاه استفاده کرده است. نمای سیاه خانه ها یک حس دراماتیک را در مخاطب ایجاد می کند. اما در عین حال بسیار شیک و مدرن نیز است. این خانه ها عموما دارای پنجره های بزرگ هستند و نور کافی از این پنجره ها به داخل ساختمان نفوذ می کند. ویلاهای مدرن سیاه رنگ حس خاص بودن را نیز می رساند. در ادامه نمونه های از این ساختمان ها را به اشتراک گذاشته ایم.

 

 

 

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

 

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی
14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی

14 نمونه از نمای سیاه برای خانه های مسکونی