شما اینجا هستید | 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

221
2
0
انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

باتوجه به توانایی سازه های فضاکار امکان خلق فضاهای زیبا متنوع و پیچیده به سادگی امکانپذیر است که در اینجا به معرفی چند فرم متداول پرداخته می شود .

 

1- تخت : 

در این فرم معماری لایه زمین کاملا صاف بوده و برای شیب بندی از دستک های باطول های متفاوت استفاده می شود در این فرم از معماری و برای دهانه های وسیع می توان از این نوع سازه در چندین لایه استفاده نمود .

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

2- شیب دار : 

در این نوع معماری سازه فضاکار بصورت کاملا تخت مونتاژ شده و با تغییر ارتفاع ستونها شیب یکطرفه برای سقف ایجاد می شود اگرچه برای شیب دوطرفه نیازی به تغییر ارتفاع ستونها نمی باشد .

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

3- قوسی (چلیک ) :

در این نوع معماری سازه فضایی به گونه ای طراحی و تولید می شود که پس از اجرا نمای بیرونی و داخلی سازه بصورت کمانی از دایره می باشد . فرم قوسی می تواند بصورت چلیک کامل یا چلیک ناقص  باشد .

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

4- گنبدی  :

این نوع معماری از سازه های فضاکار اغلب در نورگیر های ساختمانهای بزرگ و مسقف نمودن فضاهای بسیار وسیع( مانند ورزشگاههای بزرگ)وبدون استفاده از ستونهای میانی مورد استفاده قرار می گیرد . این فرم معماری در نمای کلی (شکل ظاهری) به دو دسته نیم کره (کروی) و نیم تخم مرغی ( بیضوی) تقسیم بندی می شوند و از نظر نوع بافت به بیش از ده نوع (دنده ای ، پیازی ، فرازشی ، ...) قابل تفکیک می باشند .

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

5- هرمی : 

این نوع معماری از سازه های فضاکار بصورت هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می گردد و بیشترین کاربرد آن در نماسازی  شهری و نورگیر مجتمع های تجاری و مسکونی می باشد .

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

6- معماری های خاص وسایر فرم ها : 

باتوجه به قابلیت سازه های فضایی تولید و اجرای هر فرم دلخواه معمای با استفاده از این سازه ها امکانپذیر است . ازجمله فرم موجی ، یو شکل ، کره کامل ، استوانه ای (دودکشی) ، زین اسبی و...

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار

 

انواع فرم های معماری سازه فضاکار