شما اینجا هستید | 

کلیسایی روی آب تادائو آندو

198
0
0
تادائو آندو
این کلیسا برروی محدوده ای خالی از ساخت و ساز در رشته کوه یوباری در هوکایدو قرار دارد و پلان آن،شامل دو مربع درهم ادغام شده با اندازه های متفاوت می باشد.این ساختمان،به سمت یک دریاچه مصنوعی قرار دارد که با منحرف کردن مسیر یک رودخانه محلی ایجاد شده است.یک محوطه L شکل،در طول یک سمت دریاچه قرار دارد و تا قسمت پشتی کلیسا امتداد می یابد.شیب ملایمی مشرف بر دریاچه است که در امتداد دیوار،به سمت بالا حرکت می کند و به راس حجم کوچکتر منتهی می شود.
 
 
تادائو آندو
 
تادائو آندو
 

تادائو آندو 

تادائو آندو
در آنجا در میان یک فضای شیشه ای که به سمت آسمان باز می شود،چهار صلیب بزرگ در ترکیبی مربع شکل-که با تماس بازوهای متقاطع آن ها شکل گرفته-چیده شده اند.در این قسمت،بازدیدکنندگان از داخل یک پلکان تاریک پایین می روند و به قسمت انتهایی نمازخانه وارد می شوند.دیوار پشت محراب،شیشه ای است و دید وسیعی را به سمت دریاچه فراهم می سازد.دیوار شیشه ای را می توان به طور کامل به یک طرف حرکت داد و فضای داخلی کلیسا را مستقیما به سمت محیط اطراف آن باز کرد.
 
تادائو آندو
 
تادائو آندو
 
تادائو آندو