شما اینجا هستید | 

معماری پالایشگاه بیولوژیکی در سیستم فاضلاب شهری

98
2
0
معماری پالایشگاه

در دنیای توسعه یافته امروزی، هر فرد به تنهایی ۸۰ لیتر پسآب تولید می کند. با توجه به مشکل بحران آب، … راه حلی برای این معضل ارائه داده است. در معماری پالایشگاه ، با بررسی ساختان های اطراف که متشکل از ۱۳ ساختمان اداری و هتل تا شعاع شش بلوکی از پروژه، این ۱۳ ساختمان به تنهایی جدود ۱۱/۲۸ میلیون لیتر فاضلاب در روز تولید می کنند.

 

معماری پالایشگاه

 

سیستم فاضلاب sebastian amorelli puig به زمان کمتری برای عملیات بی هوازی تخمیر و تجزیه باکتری های فاضلاب ها نیاز دارد و این بازه زمانی را به ۱۰ روز رسانده است.
در طول این فرایند، باکتری ها از فاضلاب تغذیه کرده و در عوض زیست گاز، دوغاب جامد و آب تولید می کنند. زیست گاز تولیدی از طریق فیلتر تجزیه شده و گاز متان آن از کربن دی اکسید جدا شده و متان با کیفیت و خلوص بالا به دست می آید. از گاز متان به عنوان سوخت استفاده می شودو گاز کربن دی اکسید حاصله نیز به همراه دیگر گاز ها ذخیره می شود.

 

معماری پالایشگاه

 

اینفوگرافی سیستم تصفیه فاضلاب شهری در پالایشگاه


دوغاب حاصله بیشتر برای از بین بردن ویروس ها و باکتری های بیماری زای دیگر کامپوزیت می شود. سپس از آن برای کشت قارچ به کار می رود.
این محیط کشت می تواند برای رشد قارچ ها به عنوان یک منبع پروتئینی عمل کند.
با اعمال این فرایند، روزانه ۱/۲۸ میلیون لیتر آب تمیز به چرخه آبی باز می گردد.

 

معماری پالایشگاه

 

پس از طراحی پارامتر های این پالایشگاه بیولوژیکی، از الگوریتم ژنتیکی تکاملی برای پیکر بندی بهینه ساختمان آن استفاده شد تا اهداف ساخت آن را فراهم کتد.
از همین دستورالعمل برای پیکربندی و ساخت مخازن داخلی ساختمان نیز استفاده شد. به بیان ساده تر، طراحی به نحوی انجام شده تا بیشترین مساحت لازم برای استفاده از نور خورشید را داشته باشد و به این ترتیب بیشترین تابش ممکنه بر روی پنل های توده های زیستی فراهم شود. در نمای بیرونی، سازه ی حمایتی برای فضای داخلی ساختمان ساخته شده یک کنش گرنوسانگر قابل توسعه و وابسته به نیروی محرکه است. که قابل انبساط نیز هست.
این نمای مخزن مانند متحرک، تعادلش را با لایه متورم از سایه بان  ETFE حفظ می کند.
در اصل این شبکه بیرونی موازنه را برقرار می کند.

 

معماری پالایشگاه