شما اینجا هستید | 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین

177
1
0
طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین

 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز ؛ آثار زندگی انسان ، تحولات ایجاد شده توسط آن‌ها در زمین و آسمان را شکل می‌دهد ، اشیاء به حال خود رها شده‌اند و زمان به نظر می‌رسد که در اینجا منجمد شده است. ساختمان و مسکن‌های رهاشده در این روستا جذبه‌ای برای هر معمار یا فرد غیر معمار به طور یکسان دارد. اینجا تصاویر عکاس چینی جین چینگ از یک روستای متروکه در جزیره Gouqi در چین نشان داده می‌شود که نوع نادری از زیبایی را که در وانهادن و غفلت یافت می‌شود به نمایش میگذارد.

گوکی بخشی از جزایر شنگسی است ، مجموعه‌ای از بیش از ۴۰۰ جزیره که بخشی از مجمع الجزایر ژوسان خارج از خلیج Hangzhou را شامل می‌شود. هر چند ژوسان در گذشته به شدت به صنعت ماهیگیری خود وابسته بوده است اما با ظهور صنعت دوم و سوم مانند کشتی‌سازی و تعمیر ، حمل و نقل ، صنعت نور ، جهانگردی و خدمات ، بسیاری از روستاهای ماهیگیری را رها کردند.

 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین

 

جزیره گوکی خانه برخی از بهترین روستاهای حفظ شده در مجمع الجزایر است ، و با وجود اقتصاد متنوع ، جزایر شنگسی همچنان یک منطقه مهم شیلات و ماهیگیری باقی مانده است که در هر زمستان بیش از ۱۰۰ هزار ماهیگیر را جذب میکند.

 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین

 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین

 

طبیعت و معماری روستا متروکه سبز در چین