شما اینجا هستید | 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

115
1
0
اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

کلینیک دندان پزشکی مرکز درمانی است که دندان پزشکان متخصص در رشته های متعدد بهداشت دهان و دندان کنار یکدیگر جمع شده و در کنار هم به درمان بیماران می پردازند .تخصص گرایی در میان دندان پزشکان راه را برای ایجاد مراکزدرمانی و تشخیصی که خدمات گسترده ای ارایه می دهد هموار کرده است .مزیت این مراکز برای بیمارن ،کوتاه بودن زمان انتظار و امکان تشخیص و درمان بهتر ،بدون مراجعه به پزشک دیگر است .مزیت این مراکز برای دندان پزشک نیز ،تخصیص ساعت های کاری منظم تر و توانایی تبادل و بهره گیری از تجربیات سایر دندان پزشکان است.

 

 اما موارد ذکر شده نیازمند فضایی مناسب است که باتوجه به نیازهای مصرف کننده آن طراحی می شود و ابعاد و اندازه و چیدمان فضایی مناسب کمک شایانی در برآوردن نیازهای مراجعین خواهد داشت .

 

طراحی فضاهای درمانی یکی از بزرگترین پروژه های طراحی در زمینه ی معماری است.و طراحی این پروژه نیازمند مشاوره های فشرده با مشتریان ،پزشکان،مهندسین معمار،طراحان و کارشناسان بیمارستانی و کلینیکی است .و ممکن است طراحی یک فضای درمانی سالها به طول انجامد.یکی از این مراکز درمانی کلینیک دندان  پزشکی است . پیش از طراحی هر بنایی باید به خصوصیات و ویژگی های آن توجه نمود .

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

ویژگی های یک کلینیک دندان پزشکی عبارتند از  :

۱-بنایی امن،زیبا و پاکیزه .

۲-محیطی نوآور،مهیج،پذیرای بیمارن و کارکنان .

۳-انعطاف پذیر در برابر است سالها به طول انجامد بنابراین باید در تغییرات آتی (طراحی فضای درمانی ممکن انتخاب مصالح تجهیزات و… نهایت دقت را داشت تا با استانداردهای روز مطابقت داشته باشد .)

۴-مصرف بهینه ی انرژی(توجه خاص به مصالح و سیستم های سرمایش و گرمایش.) 

۵-قابلیت دسترسی برای افراد کم توان و ناتوان جسمی .

۶-قابلیت پاسخگویی به نیازهای بیماران .

۷-دسترسی سریع و آسان (ارتباط مناسب با شبکه ی معابر و حمل و نقل . )

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

به طور کلی فضاهای کلینیک دندان پزشکی را از نظر طراحی به ۲ بخش فضاهای بحرانی و فضای عمومی تقسیم بندی می کنند.همچنین فضاهای کلینیک از نظر عملکردی به ۴ بخش:

۱-فضای مراجعین

۲-فضای اداری

۳-فضای اصلی کلینیک

۴-تدارکات و پشتیبانی

تقسیم می شوند .

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

فضای مراجعین :

۱-ورودی

۲-انتظار بیمار

۳-انتظار کودک

۴-تسهیلات بهداشتی

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

فضای اداری :

 ۱-پذیرش 

۲-اتاق اداری (عمومی)

۳-بایگانی 

۴-دفتر کار دندان پزشک

– دندان پزشک ارشد

-دستیار دندان پزشک

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

تدارکات :

۱-راهروها 

۲-فضای آموزشی

۳-اتاق استراحت وآشپزخانه ی کوچک کارکنان

۴-محفظه ی پارچه های تمییز

۵-تسهیلات بهداشتی کارکنان

۶-انبارعمومی 

۷-مخزن ملحفه های تمییز

۸-انبار خردکردن زباله ها

۹-اتاق نظافت

۱۰-بارگیری و پذیرش بار

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی

 

فضای اصلی کلینیک :

۱-مطب دندان پزشکی(اتاق منفرد)

۲-مطب دندان پزشکی (پلان آازاد)

۳-استریلیزاسیون 

۴-ریکاوری 

۵-لابراتوار 

 

-فضای حایل

-مدیریت لابراتوار

-تکنسین ارشد دندان پزشکی

-فضای آماده سازی

-فضای کار تکنسین دندان پزشکی

-سرامیک 

-گچ و بسته بندی

-قالب گیری

-تراش 

-اتاق کارکنان

-تسهیلات رفاهی

تمای فضاها به غیر از فضای مراجعین باید در منطقه ی امن (به دور از هر گونه آلودگی) قرار گیرند .

 

اصول طراحی کلینیک دندانپزشکی