شما اینجا هستید | 

روند تکامل طبیعت در معماری

89
2
0
روند تکامل طبیعت در معماری

 

امروزه معماری در پی یافتن رفتار همزیستانه و سازگار با محیط طبیعت است که از اصلی ترین خصوصیات محیط طبیعی است و عامل پیدایش این ویژگیها در طبیعت, فرآیند تکامل آنهاست.

 

امروزه برخی معماران روش نوینی را در طراحی پیش گرفته اند که معماری تکاملی نامیده میشود و با هدف رسیدن به سازگاری در معماری از فرآیند تکامل در طبیعت بهره می گیرند. برای دست یافتن به نتیجه مطلوب مانند طبیعت نمیتوان نمونه ها را در مقیاس اصلی ساخت و از ارزیابی نمونه ساخته شده, به تکامل طرح رسید. به عنوان مثال, آنچنان که در طراحی و ساخت کلیساهای گوتیک اتفاق افتاده  و هر نمونه تمرینی برای تجربه بعد بوده است. به کار بردن چنین روشی مستلزم صرف هزینه و وقت است که دیگر منطقی نیست. از این رو نزدیک به چند دهه است که مدل سازی کامپیوتری جای الگو سازی به روش سنتی را گرفته است.

 

روند تکامل طبیعت در معماری

 

رابطه بین طبیعت با ساخت وسازهای انسانی در دو مقیاس کلان (برنامه ریزی سرزمین) و خرد (معماری وشهرسازی) مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث کلان، جغرافیای طبیعی به منظور ساماندهی ساخت وسازها برحسب شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مورد مطالعه قرارگرفته و رابطه انسان با طبیعت در معماری و شهرسازی تبلور پیدا می کند. طراحی با طبیعت همواره از دو جنبه زیبا شناختی و بهره برداری از طبیعت مطرح بوده و در این روند طبیعت همواره بعنوان بسترحیات آدمی مورد توجه معماران واقع شده است.

 

روند تکامل طبیعت در معماری

 

در سیر تحول ایجاد باغ از دوران باستان، تا پیدایش و ظهور ویلاها در قرون میانی بدین سو، و شکل گیری پارک ها و ایجاد فضاهای سبز شهری در دوران صنعتی و معاصر، همواره توجه به طبیعت وجود داشته است . نحوه برقراری ارتباط انسان با طبیعت از دوران باستان یعنی هنگامی که انسان رابطه ای هماهنگ و ستایش آمیز با طبیعت داشته تا هم اینک که این ارتباط و وابستگی به طبیعت ، شور و اشتیاق حضور درعرصه مناظر طبیعی وچشم اندازهای بکر و وحشی را نشان می دهد ادامه داشته است.

 

روند تکامل طبیعت در معماری

 

روند تکامل طبیعت در معماری

 

روند تکامل طبیعت در معماری