شما اینجا هستید | 

خانه عامری ها

133
2
0
خانه عامری ها

خانه عامری ها در دوره زندیه در کاشان بنا شد و در دوره قجاریه توسعه یافت . این خانه در محله سلطان میر احمد و در خیابام علوی کاشان می باشد. فضاهای خانه عامری شاه نشین ، سرداب، آشپزخانه ، هشت دری، ایوان های تابستانی و زمستانی ، حوض ، بادگیر است . تزئینات مقرنس، شاه نشین ، قطاربندی، یزدی بندی بسیار زیبا را در خانه عامری ها می توان مشاهده کرد. این خانه دارای بلندترین بادگیرها در کاشان است.

 

خانه عامری ها

 

خانه عامری ها

 

خانه عامری ها