شما اینجا هستید | 

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

74
1
0
برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

برای دسترسی به این سازه باید روی عرشه ی اسکه که روی پایه هایی با ۶ متر ارتفاع استوار است برانید و سپس روی صندلی خود بنشینید و به سمت بالا بروید ، ‌جایی که می توانید خیالی آسوده کنید و از تماشای مناظر اطراف لذت ببرید.

 

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

 


طراح راجع به پروژه توضیح می دهد که سازه ی Gabie نشات گرفته از میل به کشف و سکنی گزیدن در مناظر جدید است. مناظر جدید؟ محیط زیست اطراف ما این گونه به نظر می رسد که کاملا بررسی شده و بازدید شده است. تکنولوژی های جدید امروز به اجازه می دهد که نزدیک ترین سطوح زمین را ببینیم که به ما منظره ای از ظاهر عالم مطلق را می دهد. این است که ما به ذهن خود این توانایی را می دهیم تا به سمت کشف سرزمین های جدید باز شود. در مرز میان خیال و واقعیت ، هر یک از ما فضاهای منحصر به فردی را برای کشف داریم در سرزمین کشف نشده ی خودمان! تنها به این شرط که پا را فراتر از آموخته های پیشین خود بگذاریم.

ادراک بسیاری از لنداسکیپ وجود دارد که منحصر به فردند.مفهوم واژه ی لند اسکیپ از بعد ذهنی آن نمی تواند جدا باشد. بدون یک ناظر ، هیچ رویایی وجو ندارد. بدون مشاهده ، هیچ لنداسکیپی وجود ندارد.

تخیلات من به سمت محیط های دریایی کشیده شده است. این فضا در حرکت دائمی است ،‌ ضمیر ناخودآگاه ما را منعکس می کند و خصلت گریزان بودن آن ،‌  مرا مجذوب خودش می کند. با مطالعه ی حرکت ، شکل گیری موج ، ساختار مواد و هیدروستاتیک من قادر به تعریف پارامتر های پروژه ی جدبد خود شدم. این برج به هیچ وجه شبیه سازه های همیشگی که به ما اجازه می دهد در این محیط دریانوردی کنیم ، ‌نخواهد بود.

 

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

 

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوتبرجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت