شما اینجا هستید | 

معماری پایدار

105
0
0
معماری پایدار

 

طراحی پایدار یا طراحی بوم‌شناختی (ecological) که به آن طراحی سبز یا معماری پایدار هم گفته می‌شود، یک فلسفه است. فلسفه طراحی ساختمان‌هایی که اصول پایداری بوم‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی را رعایت می‌کنند. در این مطلب می‌خواهیم به تعریف معماری پایدار و بررسی اصول مرتبط با آن بپردازیم.


تعریف معماری پایدار


همانطور که می‌توان از تعریف معماری پایدار برآورد کرد، هدف از دیزاین بناها با توجه به اصول پایداری و بوم‌شناختی، کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست است. معماری پایدار، زیرمجموعه طراحی پایدار و یکی از تحولات مهم معماری معاصر و واکنشی بشردوستانه در برابر بحران‌های عصر صنعت است.

 

طراحی پایدار و اصول تفکر پایداری


در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می‌کند. آنچه که امروز از آن به عنوان توسعه پایدار یاد می‌شود، بازنگری اصلاح طلبانه‌ای به مدرنیسم و سنت است. توسعه پایدار، توسعه ایی است که نیازهای اکنون را به گونه‌ایی برطرف کند که توان نسل‌های بعدی را جهت تامین نیاز، کاهش ندهد. برای این منظور لازم است که بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی تا حد امکان کاهش یافته و آلاینده‌های محیطی و پسماندهای ناشی از ساختمان‌سازی بگونه‌ای مدیریت شوند که چرخه حیات مختل نشود.

 

معماری پایدار

 

نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که معماری پایدار یا بوم‌شناختی را نباید با معماری بومی اشتباه کرد. طبق تعریف معماری بومی شاخه‌ای از معماری است که نیازهای منطقه‌ای و مصالح ساختمانی که بازتاب سنت‌های منطقه‌ای باشد را اساس کار خود قرار می‌دهد. و در طول زمان و بر اساس پیشینه محیطی، فرهنگی، فناوری و تاریخی، تکامل یافته است.

 

معماری پایدار

 

 

 

 

معماری پایدار کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست را در بر دارد . ساختمانها بر این اصل ساخته می شوند که خود را با شرایط محیط وقف دهند.
توسعه پایدار نیاز بشر را در حال حاضر ، طوری فراهم می آورد که نسل های بعدی در جهت رسیدن به منابع صدمه نزند.

 

فصل های معماری‌پایدار 


-معماری سبز
-معماری اکو تک
-معماری پایدار

ضرورت در پایداری

 

درصد بسیار بالایی از منابع (حدودا پنجاه درصد) در ساختمان ها مصرف می شود که این میزان ضرورت معماری پایدار را شامل می شود . با پیشرفت صنعت برای ساخت و ساز ، ترافیک ، گرمایش و سرمایش در زندگی شهرنشینی افزایش یافته پس راهکارهایی برای ساختمان های سبز و پایدار باید ایجاد کرد.

اصول پایداری در معماری
 

اولین اصل ، صرفه جویی:

 

بهربرداری درست از منابع ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر

 

اصل دوم ، بازگشت به چرخه زندگی :

 

تبدیل ماده به ماده دیگر بدون تغییر در مفید بودن آن و جلوگیری از آلودگی به واسطه تبدیل ( در ساخت و ساز ،ساختمان جدید با مصالح ساختمان قبلی ساخته شود)