شما اینجا هستید | 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

83
2
0
نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

باورتان می‌شود که این نقاشی‌ها تنها با استفاده از یک خودکار معمولی باشند؟ مثلا با خودکاری همچون خودکار بیک! نقاشی‌های واقع‌گرایانه Andrey Poletaev که مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته در عین سادگی بسیار دقیقند و جزئیات بسیاری از تصاویر را در بر دارند.


ترسیم این نقاشی‌ها با وجود این که بسیار وقت‌گیر است و هر اشتباهی ماندگار خواهد شد (زیرا امکان پاک کردن وجود ندارد)، باز هم مانع از تلاش او برای ادامه این کار نشده است.

 

واقع‌گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. این واژه همچنین برای شرح کارهای هنری که برای آشکار کردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی را تایید کرده‌اند نیز به کار می‌رود.

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار

 

نقاشی‌ های رئالیسم یا واقع گرایانه با خودکار