شما اینجا هستید | 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

171
1
0
خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

اگر باور کنیم که هنر و خلاقیت، علاوه بر هنر و زندگی هنری، نقش مهمی در زندگی روزمره ما نیز دارد، آنگاه بهتر می‌توانیم از ایده‌های خلاق و ناب بهره بگیریم. لاله محمدی برای ترغیب پسرش به خوردن غذاهای سالم و مغذی از خلاقیت خود در آشپزی نهایت بهره را برده و عکس‌های ایده‌های خلاقانه خود را نیز با ما به اشتراک گذاشته. با هم عکس‌هایی از هنرنمایی در آشپزی او را ببینیم.

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم

 

خلاقیت و هنرنمایی در آشپزی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم