شما اینجا هستید | 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی

87
1
0
مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

ولفگانگ استایلر، هنرمند آلمانی، یک مجموعه مجسمه جدید را روانه بازار کرد. این کلکسیون،Matchstickman (ماچاستیکمن) نامیده شد. این مجسمه‌ها حاصل ترکیب هنرمندانه چوب‌های باقیمانده از یکی از پروژه‌های استودیو ولفگانگ است. این چوب‌ها را نیم‌سوز کرد تا به شکل چوب‌کبریت سوخته دربیایند؛ چوب‌کبریت‌هایی که یک سر به‌یادماندنی دارند.

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو

 

مجسمه هایی به شکل چوب کبریت سوخته با یک سر به یادماندنی، سازانو