شما اینجا هستید | 

خانه آلیس میلارد

40
0
0
خانه آلیس میلارد,سازانو

 

بخش عمده کار رایت استفاده از المانهای افقی بود.بیشتر قسمت های خانه پرری بدین گونه بودند و بعضی از کارهای غیر مسکونی بزرگتر مانند میدوی گاردنز (Midway Gardens) و هتل امپریال بار این مولفه های غیرمعمولی را به دوش می کشند.در خانه پرری عقیده موکد خط افقی و بلند در میدوی گاردنز و هتل امپریال آن تاکیدها بر مولفه های افقی کاملا مشهود است.

 

 

خانه آلیس میلارد,سازانو

خانه آلیس میلارد,سازانو

 

اما در خانه آلیس میلارد دره ای عمیق و باریک در «پادسانا» کاری وجود دارد که قویا از مولفه های عمودی بهره برده است.خانه ای برای آلیس میلارد (Alice Millard) اولین خانه ای بود که براساس سیستم جدیدابداع و «ساختار بافت بلوکی» ساخته شد.در این ساختمان از بلوک های بتنی استفاده نشده است.بلوک بتنی بازسازی شد و با فولاد در اتصال ها جوش داده شد.دیوارها دال های مسلح صلب می شوند و بستری را برای ایجاد فرم های قابل تصور مهیا می سازند.

 

 

خانه آلیس میلارد,سازانو

خانه آلیس میلارد,سازانو

 

در ده بیست قرن بیستم فرانک لوید رایت چهار خانه با بلوک های سیمانی در لوس آنجلس طراحی کرد که خانه میلارد درشهر پاسادنا بهترین آنهاست. رایت بیش از پانصد خانه طراحی کرد، که بیشترین آنها در شرق امریکا و در شیکاگو محل زندگی رایت بود. میلاردها زن و شوهری در کار فروش کتابهای قدیمی بودند. رایت در سال 1906 در شیکاگو خانه ای برای میلاردها طراحی کرده بود. آنها در سال 1913 به پاسادنای جنوبی مهاجرت کردند، و پس از مرگ شوهر، آلیس که شغل خود را گسترش داده بود و به فروش عتیقه های اروپایی روی آورده بود از رایت خواست تا خانه ای در پاسادنا برای او طراحی کند.