شما اینجا هستید | 

طراحی جواهرات با الهام از نقشه های شهری

46
2
0
طراحی جواهرات با الهام از نقشه های شهری

طراحی این جواهرات منحصر به فرد توسط طراح و جواهرساز صنعتی به نام  Talia TaliaSari در مجموعه ای از جواهرات شامل گردنبند، انگشتر و گل سینه انجام  شده که از نقشه های شهری الهام گرفته شده است.

این جواهرات نمودی از تلفیق طراحی صنعتی و طراحی جواهر می باشد که طرح نقشه شهر توسط ابزار نقشه برداری آنلاین تهیه و سپس این طرح ها با برجسته سازی نقشه ها به عنوان جواهرات زینتی طراحی شده است.

 

 

 

طراحی این جواهرات منحصر به فرد توسط طراح و جواهرساز صنعتی به نام  Talia TaliaSari در مجموعه ای از جواهرات شامل گردنبند، انگشتر و گل سینه انجام  شده که از نقشه های شهری الهام گرفته شده است.  این جواهرات نمودی از تلفیق طراحی صنعتی و طراحی جواهر می باشد که طرح نقشه شهر توسط ابزار نقشه برداری آنلاین تهیه و سپس این طرح ها با برجسته سازی نقشه ها به عنوان جواهرات زینتی طراحی شده است.

 

هر قطعه در مجموعه با نقشه شهری خاص یا بخش هایی از نقشه های شهرستان در ذهن طراح  و با متریال طلا و نقره ایجاد شده است.

امکان طراحی و سفارشی سازی از دیگر نکات جالب طراحی می باشد که با تمایل و انتخاب منطقه و نقشه خاصی برای مثال شهر ها و شهرستان های مختلف برای درخواست مشتریان قابل اجرا می باشد.

 

طراحی این جواهرات منحصر به فرد توسط طراح و جواهرساز صنعتی به نام  Talia TaliaSari در مجموعه ای از جواهرات شامل گردنبند، انگشتر و گل سینه انجام  شده که از نقشه های شهری الهام گرفته شده است.  این جواهرات نمودی از تلفیق طراحی صنعتی و طراحی جواهر می باشد که طرح نقشه شهر توسط ابزار نقشه برداری آنلاین تهیه و سپس این طرح ها با برجسته سازی نقشه ها به عنوان جواهرات زینتی طراحی شده است.

 

 

طراحی جواهرات با الهام از نقشه های شهری

طراحی جواهرات با الهام از نقشه های شهری