شما اینجا هستید | 

ایستگاه آتشنشانی Vierschach

213
0
0
Vierschach

 

Vierschach

ایستگاه آتش نشانی Vierschachطراحی این ایستگاه آتش نشانی به صورت مینیمال و با طیف رنگ قرمز توسط دفتر معماری ایتالیایی Pedevilla صورت گرفته است. این ایستگاه در شهر Vierschach در South Tyrol ایتالیا و در نزدیکی مرز اتریش واقع است.

این ساختمان که به طرز عجیبی ساده و زیبا طراحی شده است، در کنار جاده اصلی قرار دارد. اگرچه در طراحی این اثر سادگی و دور شدن از جزئیات در اولویت قرار گرفته است، اما تجربه اصلی در خود اثر اتفاق می افتد. استفاده از یک بتن سبک وزن به اسم LiaPor در پوسته خارجی، پارامترهای سازنده و استاتیک را به چالش می کشد و در عین حال با معادلات و الزامات عایق به خوبی دست و پنجه نرم می کند.

در حالی که یک سمت ایستگاه روبروی روستا قرارداد و شامل تمام فضاهای موتورها و ماشین های آتشنشانی است، سمت دیگر نقش اصلی را در ساختمان بازی می کند؛ یک سالن بزرگ همراه با پنل هایی از چوب کاج. پله های خارجی اتصال بین دو طبقه را بر عهده دارند.

رنگ قرمز بر اصالت ایستگاه آتشنشانی تاکید دارد و تمامی سطوح با بتن رنگی شخصیت یک پارچه اثر را نشان میدهد.

 

Vierschach

 

Vierschach
 
Vierschach
 
Vierschach
 
Vierschach
 
Vierschach
 
Vierschach
 
Vierschach