شما اینجا هستید | 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

279
0
0
مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 


 

           معمار ژاپنی تادائو آندو که سابقه خوبی در ساختن اماکن مذهبی دارد و سازه های جالب و زیبایی برای این اماکن طراحی می کند، این بار نیز کار شگفت انگیزی را انجام داده و مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار داده است. این پروژه او بسیار جذاب طراحی شده، آندو یک محیط مناسب و آرامی برای مجسمه مقدس بودای ها که 44 پا ارتفاع دارد فراهم کرده است. این مجسمه 15 سال در قبرستان Makomanai Takino قرار داشت. آندو سالن عبادت گاه بازی  برای این مجسمه فراهم کرد و این مجسمه را در دل طبیعت قرار داد، سر این مجسمه بر روی زمین به نشانه ی احترام نگه داشته شده است. مجسمه سنگی بودا 44 فوت ارتفاع و وزن آن حدود 1500 تن است، این مجسمه که در گورستان Makomanai Takino تنها بود مردم محلی آنجا تصمیم گرفتند که شکل خاصی به اطرف آن بدهند. دید آندو این بود که تالاری بزرگی برای عبادت در اطرف مجسمه طراحی کند بدون اینکه کاملا در یک ساختار مصنوعی قرار گیرد و این تالار با طبیعت یکی شود. نتیجه اینگونه شد که یک طرح محترمانه از سالنی برای عبادت که از بتن ساخته شده در فضای باز و در کنار مجسمه قرار گیرد که برای بازدید کنندگان مناسب باشد. آندو که نام این پروژه را "سرگردان بودا" نامگذاری می کند شامل یک روتندای سنگی است که توسط یک تونل بلند ساخته شده است. به گفته او  این زیبایی ناهموار عمدی طراحی شده است. او چنین اظهار میکند کهقصد از طراحی این سازه این بود که یک فضای زنده به این عبادتگاه بدهند و وقتی بازدیدکنندگان وارد این عبادتگاه می شوند سر این مجسمه را در حاله ای از نو آسمان ببیند تا فضای معنوی آن افزایش یابد.

 


مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو

 

مکان مذهبی بودا در ژاپن سازه ای از تادائو آندو