شما اینجا هستید | 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

359
1
0
ترکیب و هارمونی رنگ ها

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

 

          رنگ های مختلف در کنار یکدیگر باز خورد های متفاوتی به ارمغان می آورند . برای طراحی فضاهای مختلف با استفاده از رنگ های متفاوت و همپوشانی آنها در کنار یکدیگر جلوه خاص و منحصر به هر هر محیطی می دهیم . در ادامه به توضیحاتی در این زمینه می پردازیم  :

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

رنگ های مکمل (Complementary)

رنگ هایی که در دایره روبروی یکدیگر قرار دارند را رنگ های مکمل می گوییم . رنگ های مکمل دارای انرژی بالایی هستند و این انرژی را به بیننده منتقل می کنند . رنگ های مکمل را معمولا خیلی خام و خالص به کار نمی بریم . رنگ های مکمل گزینه مناسبی برای رنگ های متن نیستند .

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

رنگ های متشابه ( Analogous)

رنگ های متشابه در دایره در کنار یکدیگر قرار دارند .این رنگ ها هارمونی بسیار زیادی با یکدیگر دارند همچنین استفاده از این رنگ ها در کنار یکدیگر نتیجه مطلوبی را به ارمغان می آورد . لازم به ذکر است که گفته شود برای اینکه نتیجه ای مطلوب تری از ترکیب این رنگ ها داشته باشیم یکی از رنگ ها را رنگ اصلی انتخاب می کنیم رنگ دوم رابه عنوان رنگ حامی و رنگ سوم را باترکیبی از مشکی یا سفید یا خاکستری به فضا اضافه می کنیم این ترکیب از رنگ های متشابه نتیجه مطلوبی به ارمغان می آورد .

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

سه گانه ها (ثلاثی یا Triadic)

این طیف رنگی از ترکیب رنگای که در سه نفطه مساوی در دایره قرار گرفته اند ساخته می شود . این انتخاب بسیار پرانرژی است و هارمونی بسیار مطلوبی در این ترکیب رنگی در طیف های مختلف وجود دارد . برای اینکه نتیجه مورد قبول از این ترکیب رنگی بدست بیاوریم 1 رنگ را رنگ اصلی و دورنگ را پایه آن قرار می دهیم .

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

مکمل های متساوی الساقین ( Split-Complementary  )

این مثلث از رنگ های مکمل تشکیل شده است . علاوه بر رنگ اصلی دو رنگ هم جوار رنگ مکمل آن هستند. تا الگوی متساوی الساقین را داشته باشیم.این روش از انتخاب های مطمئن برای طراحی نمای باشد زیرا نوع انتخاب معمولا نتیجه مطلوبی به ارمغان می آورد .

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

مستطیل ( Rectangle یا tetradic  )

این رنگ ها ،رنگ هایی هستند که دو به دو با یکدیگرمکمل هستند. این انتخاب تنوع رنگی و طیف متناسبی را به ارمغان می آورد . برای اینکه نتیجه قابل قبولی از ترکیبات رنگی بدست بیاوریم بهترین انتخاب ، برگزیدن یک رنگ به عنوان رنگ اصلی وهمچنین در نظر گرفتن گرمی و سردی رنگ هایی که انتخاب می شود است .

 

ترکیب و هارمونی رنگ ها

 

مربع ( Square)

الگوی مربع شبیه به الگوی مستطیل است، اما هر 4 رنگ در آن در چهار نقطه از دایره به فاصله مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند. در این وضعیت نیز اگر یک رنگ را اصلی قرار دهید و توازن رنگ های گرم و سرد را رعایت کنید نتیجه خوبی از آن می گیرید.