شما اینجا هستید | 

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

478
0
0
ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

 

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

 

 

 

دکوراسیون آشپرخانه های سفید یکی از رایج ترین طراح ها است. درحالیکه این رنگ حس یکنواختی را بعد از مدتی بوجود می آورد. اما نباید از این رنگ غافل شد. می توان با تزریق مقداری رنگ یا ترکیب با یک متریال دیگر یک آشپزخانه مدرن و جذاب را طراحی کرد. 

 

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ترکیب رنگ سفید و چوب در طراحی داخلی آشپزخانه

 

 رنگ سفید از جمله رنگ هایی است که به راحتی با رنگ های دیگر ترکیب می شود. ترکیب رنگ سفید با چوب در دیزاین آشپزخانه یک انتخاب عالی است. این ترکیب یک فضای مدرن را می سازد. استفاده از متریال چوب به عنوان متریال اصلی در کنار رنگ سفید، نمایانگر یک بستر مدرن است. در اکثر موارد در طراحی های مدرن از رنگ سفید و خطوط صاف و سطوح مسطح استفاده می شود. اما می توان با افزودن متریال های دیگر مقداری روح و رنگ به فضا بخشید. چوب از جمله متریال هایی است که در حین زیبایی، المانی از طبیعت نیز هست.  

 

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

 

در این بخش تعدادی از آشپزخانه های مدرن به نمایش گذاشته شده است. در طراحی این آشپزخانه ها ترکیبی از متریال چوب با رنگ سفید را می بینیم. این ترکیب علاوه بر زیبایی، فضا را نیز بزرگتر جلوه می دهد. 

 

 

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب

ایده های دیزاین آشپزخانه با رنگ سفید و چوب