شما اینجا هستید | 

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق و کابینت آشپزخانه مدرن

405
0
0
ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق و کابینت آشپزخانه مدرن

 

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

 

اتاق نهار خوری شامل میز نهاری خوری، صندلی و وسایل تزئینی دیگری است که با توجه به فضا و سلیقه فرد انتخاب می شود.

رنگ سفید یکی از بهترین گزینه ها برای پایه دکوراسیون داخلی منزل است. در این بخش به بررسی چند اتاق نهارخوری مدرن میپردازیم. در اغلب این فضاها از رنگ سفید استفاده شده است. از این رنگ می توان در مبلمان یا رنگ دیوارها استفاده کرد. 

 

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

 

 

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن
 

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن

ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن
 
ایده استفاده از رنگ سفید برای اتاق نهارخوری مدرن