شما اینجا هستید | 

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

410
0
0
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

 

تصمیم داریم در این قسمت به بررسی طراحی و معماری داخلی یک مال در شهر ملبورن استرالیا بپردازیم. دیزاین این مجتمع تجاری توسط گروه های معماری Callisonrtkl، The Buchan group و Atelier One صورت گرفته است. بدون نیاز به توضیح خاص، دعوت می کنیم تصاویر بخش هایی از فضای داخلی این مجتمع تجاری را مشاهده نمایید.

 

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –
نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –