شما اینجا هستید | 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

245
0
0
بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

کیوسک ها را در همه جای شهر، فروشگاه های زنجیره ای و… می توانید ببینید. کیوسک هایی با یک طرح ساده و احتمالا روتین. مانند کیوسک های روزنامه که در همه جای شهر می توانید ببینید و همه هم شکل هستند. اما در این بخش قصد داریم طراحی چند کیوسک متفاوت را بررسی کنیم. کیوسک هایی که از طراحی خاص بهره می برند و دارای کانسپت می باشند. کیوسک، غرفه، استند و … با هر مضمونی که باشد، وقتی از یک طرح کانسپچوآل بهره می برد، می تواند تصویر بهتری در ذهن بیینده ایجاد نماید، در ذهن ماندگار باشد و اطلاعات بیشتری از برند را منتقل نماید. بنابراین طراحی کیوسک و کانسپت به کار گرفته شده، می تواند بسیار مهم باشد. در ادامه می توانید چند طرح مختلف را مشاهده نمایید:

 

 

 (بررسی طراحی چند کیوسک با دیزاین خاص) 
کیوسک ها را در همه جای شهر، فروشگاه های زنجیره ای و… می توانید ببینید. کیوسک هایی با یک طرح ساده و احتمالا روتین. مانند کیوسک های روزنامه که در همه جای شهر می توانید ببینید و همه هم شکل هستند. اما در این بخش قصد داریم طراحی چند کیوسک متفاوت را بررسی کنیم. کیوسک هایی که از طراحی خاص بهره می برند و دارای کانسپت می باشند. کیوسک، غرفه، استند و … با هر مضمونی که باشد، وقتی از یک طرح کانسپچوآل بهره می برد، می تواند تصویر بهتری در ذهن بیینده ایجاد نماید، در ذهن ماندگار باشد و اطلاعات بیشتری از برند را منتقل نماید. بنابراین طراحی کیوسک و کانسپت به کار گرفته شده، می تواند بسیار مهم باشد. در ادامه می توانید چند طرح مختلف را مشاهده نمایید:

1:Java Juice – کیوسک آبمیوه

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

 2:The EM District World’s Pop-up – کیوسک خدمات گردشگری

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

3:The Kiosk flower – استفاده از چوب با برش های خاص برای ساخت کیوسک گل در لندن

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

4:Godiva ‘Truffle Express’ kiosk – استفاده از رنگ های برای انتقال مفهوم، کیوسک شیرینی

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه

 

بررسی طراحی خاص چند غرفه