مجلس ملی بنگلادش شاهکاری از لویی کان

مجلس ملی بنگلادش شاهکاری از لویی کان

در این مقاله تحلیلی به بررسی روند ساخت و دلایل فنی لویی کان برای اجرای ساختمان مجلس ملی بنگلادش به این شکل می پردازیم پس با ما همراه