مسابقه جایزه معماری آقا خان

مسابقه جایزه معماری آقا خان

جایزه ی معماری آقا خان جایزه‌ای است که هر سه سال یک بار از سوی بنیاد شبکه توسعه آقاخان (به انگلیسی: AKDN )به یک یا چند معمار زنده