دسته بندی : datees

6
دومین تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

دومین تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

دومین تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ، داتیس ، محصولات داتیس ، گروه صنعتی داتیس

قهرمانی جوانان داتیس در مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب شرق تهران

قهرمانی جوانان داتیس در مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب شرق تهران لیگ دسته یک جوانان سال ۱۳۹۵

قهرمانی جوانان داتیس در مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب شرق تهران ، داتیس ، محصولات داتیس ، گروه صنعتی داتیس

داتیس حامی ورزش وزنه برداری کشور

داتیس حامی ورزش وزنه برداری کشور

داتیس حامی ورزش وزنه برداری کشور ، داتیس ، شرکت داتیس ، محصولات داتیس ، گروه صنعتی داتیس ،

قهرمانی تیم نوجوانان داتیس در لیگ برترجنوب شرق تهران

قهرمانی تیم نوجوانان داتیس در لیگ برترجنوب شرق تهران

قهرمانی تیم نوجوانان داتیس در لیگ برترجنوب شرق تهران ،داتیس ، محصولات داتیس ،

مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقه فوتسال با حضور علی دایی

مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقه فوتسال با حضور علی دایی

مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقه فوتسال با حضور علی دایی، علی دایی ، داتیس ، لوازم خانگی داتیس ،

حضور داتیس در جشن قهرمانی پرسپولیس

حضور داتیس در جشن قهرمانی پرسپولیس

حضور داتیس در جشن قهرمانی پرسپولیس ،داتیس ، محصولات داتیس ، گروه صنعتی داتیس ،