نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

نگاه به طراحی معماری مجتمع تجاری (مال) Chadstone mall، استرالیا –

تصمیم داریم در این قسمت به بررسی طراحی و معماری داخلی یک مال در شهر ملبورن استرالیا بپردازیم. دیزاین این مجتمع تجاری توسط گروه های