دسته بندی : مدرسه

2
مدرسه ی غیاثیه ، شاهکار تمام عیار معماری ایرانی اسلامی

مدرسه ی غیاثیه ، شاهکار تمام عیار معماری ایرانی اسلامی

شهرستان خواف یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و مرکز آن شهر خواف می‌باشد که در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.

مدرسه مدرن در اسپانیا

مدرسه مدرن در اسپانیا

مدرسه مدرن در اسپانیا،مدرسه