درباره ایلیا استیل

معرفی گروه صنعتی ایلیا استیل

معرفی گروه صنعتی ایلیا استیل ، شرکت فردوس کاران امید ( ایلیا استیل ) بیش از دو دهه است که در زمینه تولید لوازم خانگی استیل فعالیت دارد