دسته بندی : شعب پالاز موکت

2
پالاز موکت

خانه پالاز در ۳ شهر دیگر افتتاح می شود

پروژه یکپارچه سازی و مهندسی فروش گروه پالاز با افتتاح ۳ شعبه جدید خانه پالاز در شهرهای شیراز همدان و ماهشهر ادامه می یابد.

خانه پالاز موکت شعبه شریعتی

افتتاح یازدهمین خانه پالاز، با شعبه شریعتی رقم خورد

افتتاح یازدهمین خانه پالاز، با شعبه شریعتی رقم خورد ، خانه پالاز شریعتی، یازدهمین و جدیدترین شعبه خانه پالاز،هشتم شهریور ماه افتتاح شد